TarnovoConf
Thumb image

Георги Кодинов

Георги работя върху кода на MySQL от много години. Сега ръководи екип от разработчици разпръснат по света. Работи от къщи дълго преди това да стане модно или неизбежно

Контакти:
Екип