TarnovoConf
Thumb image

Тодор Тодоров

Програмист от '90-те, поддръжник на свободния софтуер, съосновател в Intway.

Контакти:
Екип