TarnovoConf
Thumb image

Тонислав Троев

Тонислав Троев е Product Technical Lead в OneBit Software. Той е редовен участник в състезания по програмиране, олимпиади и хакатони. Отличен е като “Топ студент” за 2022 година и е носител на едноименната стипендия “Джон Атанасов”. Победител е в два от най-престижните кокурса в областта на информатиката – конкурса на БАИТ (категория “Младежка награда”) и СофтУниада. Включен е в индекса "Топ 100 влиятелни ИТ личности" за 2023 година. Има богат опит като лектор в курсове по приложно програмиране – част е от преподавателския екип на SoftUni, SiT и Националната програма “Обучение за ИТ кариера”.

Контакти:
Екип