TarnovoConf

Калоян Котларски

Калоян работи като системен администратор в StorPool Storage и администрира OpenStack инсталациите. Занимава се с OpenStack от близо 10 години, като първоначално започва да се интересува от информационните технологии чисто любителски, като в последсвие превръща интереса си в свое признание и професия. Интересува се от това как работят големите публични cloud-ове и как се автоматизира процеса по deployment и експлоатация на software.

Контакти:
Екип