TarnovoConf
Thumb image

Венцислав Атанасов

Венцислав е бекенд програмист с над 10 години опит, предимно с уеб технологии и по-конкретно PHP. От време на време пише и малко NodeJS, както и C за embedded проекти. Представя се и за системен администратор понякога, но все още не му вярват. Не пропуска да прави микрооптимизации из код, до който се добере, като понякога се отплесва. Член е на init Lab от 2013 г. и работи по проекти с отворен код в свободното си време.

Контакти:
Екип