TarnovoConf
Thumb image

Димитър Ванев

IT специалист с 25+ години опит в разработката на широка гама програмни продукти на различни платформи в сферата на търговия, счетоводство, ERP модули за информационно обезпечаване на производство и доставки, проекти в областта на хотелските резервации и изграждането на хостинг инфраструктура за големи и натоварени платформи. Управител на Радибейс ЕООД. През последните няколко години развива клауд платформа за виртуални инстанции и опорна мрежа от точки на присъствие в елитни международни дейта центрове.

Контакти:
Екип