TarnovoConf
Thumb image

Веселин Влахов

Веселин е ISTQB сертифициран Test Engineer и лектор в няколко академии в страната.

Контакти:
Екип