TarnovoConf
Thumb image

Петър Казаков

Д-р Петър Казаков защитава PhD в ТУ-Делфт, 2000г. в областта на теорията на кодирането и работи последователно за Philips, NXP, ASML, SAP, Skyscanner и текущо за AtScale. Автор на над 10 публикации в международни издания. Притежава дългогодишен опит в различни области от embedded до web, както и на разработката на алгоритми.

Контакти:
Екип